Zavod za informatiku i statistiku KS

Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevu i drugi projekti

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je na zahtjev Tima za borbu protiv korupcije Vlade KS napravio Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevu na zasebnoj domeni http://il.ks.gov.ba, Registar će biti javno dostupan od 02.07.2018. godine kada je zakazana pres konferencija.

Zavod je u ovoj sedmici završio i nekoliko drugih novih projekata koje inače radi za kantonalne organe, a to su:

  • elektronski Registar personalnih podataka za potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite KS, kakav je napravio i za druge organe uprave KS;
  • elektronski Registar izdatih licenci putničkim organizatorima putovanja za potrebe Ministarstva privrede KS;
  • aplikacija za organizovanje, polaganje i objavu stručnih ispita uz obavijesti o rezultatima za potrebe Ministarstva zdravstva KS.

Aplikacije će biti puštene u rad nakon dobijanja saglasnosti organa za koje su napravljene. Omogućuju automatizaciju rada i pripreme različitih koraka u procesu. Podaci o licencama i stručnim ispitima će biti vidljivi na stranicama resornih ministarstava.

Dogovorena je i izrada Registra ugovora javno-privatnog partnerstva za potrebe Komisje Vlade KS za javno-privatno partnerstvo.

http://vlada.ks.gov.ba/najava/konferencija-za-medije-povodom-prezentacije-i