Zavod za informatiku i statistiku KS

Sjednica Skupštine na online platformi u organizaciji Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo prvi put je, tehnički omogućio, održavanje redovne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo putem online platforme. Sjednica je održana 23.04.2020. godine i trajala je punih 16 sati.  Tokom trajanja sjednice nije bilo nikakvih tehničkih problema. U ovu svrhu korištena je cloud platforma Cisco Webex Meetings.
 
Ovaj način održavanja sjednice omogućio je da zastupnici na čelu sa predsjedavajućim i članovi vlade na čelu sa premijerom Kantona Sarajevo, poštujući sve preporuke kriznih štabova o socijalnoj distanci, obave zasjedanje.
 
Navedenu sjednicu građani Kantona Sarajevo su mogli pratiti direktno na programu TVSA, što je omogućeno pomoću navedene online platforme.