ZIS KS Vladi dostavio 12 materijala koji nisu prethodno razmatrani

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je Vladi premijera Zolja u periodu 16.04. do 18.04. na razmatranje dostavio 12 materijala. Radi o ažuriranim materijalima koje nije razmatrala prethodna Vlada premijera Konakovića.

Od navedenih je već na 122. sjednicu za 19.04. Vlade uvršteno osam materijala, a nadamo se da će i preostalih pet biti uvršeno čim prije. Preostali materijali se odnose na potrebu prijema, jer je u Zavodu došlo do smanjenja broja zaposlenih, te na prijedloge za sistem rada Vlade.

Direktor Zavoda sa ovim premijerom posebno radi na koracima za provođenje ciljeva navedenih u Pravcima djelovanja Vlade Kantona Sarajevo u 2018. godini.

Prethodno je Stručna služba Vlade Zavodu vratila 11 materijala predatih od 2015. do 2017. godine. Nerazmatrani materijali iz 2018. godine su ostali Vladi premijera Zolja i od njih je na dnevni red do sada došao Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu.