Zavod za informatiku i statistiku KS

Novosti

03.10.2018

Na osnovu iskazanog javnog interesa, u ovom članku se daje pregled stanja e-uprave u Kantonu Sarajevo (KS), koliko je moguće u jednom kratkom tekstu.
E-usluga u javnoj upravi je korištenje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) kako bi se podržao i omogućio rad javne uprave, uključili građani u aktivniji rad e-uprave, i ostvarile usluge koje pruža javna uprava prema građanima, preduzećima, drugim organima i strancima.  

29.06.2018

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je na zahtjev Tima za borbu protiv korupcije Vlade KS napravio Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevu na zasebnoj domeni http://il.ks.gov.ba, Registar će biti javno dostupan od 02.07.2018. godine kada je zakazana pres konferencija.

Zavod je u ovoj sedmici završio i nekoliko drugih novih projekata koje inače radi za kantonalne organe, a to su:

22.06.2018

Predstavnici Zavoda za informatiku i statistiku KS su kroz učešće u radnoj grupi Pametni grad Sarajevo, direktor Timur Gadžo kao član i Emir Bubalo kao sekretar, doprinijeli organizaciji i održavanju okruglog stola kao jedan od uvodičara i organizator.

http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/okrugli-sto-o-temi-pametni-grad-sarajevo-osigurati

12.04.2018

Vlada Kantona Sarajevo premijera Adema Zolja je 11.04.2018. godine usvojila Izvještaj o radu Zavoda za informatiku i statistiku sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu.

09.04.2018

Obavještavamo korisnike statističkih podataka da je došlo do promjene načina prikupljanja podataka o broju zaposlenih osoba.

Federalni zavod za statistiku u 2018. godini je prestao publikovati podatake o broju zaposlenih osoba u Federaciji BiH, koji su prikupljani putem Mjesečnog izvještaja o zaposlenima i plaći (Rad-1) i počeo sa obradom i objavljivanjem podataka o broju zaposlenih osoba iz administrativnog izvora.

15.03.2018

Vlada Kantona Sarajevo je 15.02.2018. godine kroz izmjenu Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (Sl. novine KS, broj 8/18) uz dostavu izvještaja o finansijskom poslovanju uvela obavezu dostave izvještaja o javnim nabavkama sa podacima o planu javnih nabavki, pokretanje i tok postupka javnih nabavki i ugovaranje i realizacija javnih nabavki.

14.11.2017

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (ZIS) je u periodu 09.–11.2017. završio projekat inoviranja aplikacije za liste lijekova. Aplikacija je na prijedlog ZIS, a u saglasnosti sa Ministarstvom zdravstva KS (MZ), izdvojena na zasebni server i domenu https://listelijekova.ks.gov.ba odnosno skraćeno http://ll.ks.gov.ba.

24.10.2017

Pregledom dosadašnjeg sistema administrativnih postupaka kantonalnih organa objavljenog na http://e-registar.ks.gov.ba/ uposlenici Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo su uvidjeli da stranica i sistem ne zadovoljavaju potrebe kantonalnih ministarstava i organizacija, te da u njoj postoji dosta propusta što cijelu aplikaciju čini veoma teškom za održavanje.

24.10.2017

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je pokrenuo projekat "Pristupačnost internet stranica Kantona Sarajevo za slijepe i slabovidne osobe" sa ciljem da se slijepim i slabovidnim osobama uklone ili bar umanje barijere za korištenje internet stranica KS i tako osigura pristupačnost informacija, sadržaja i usluga koje se nalaze na njima.

Projekat su u periodu 07.–09.2017. realizirali uposlenici Zavoda vlastitim resursima, bez dodatnih troškova, uz saradnju sa korisnicima iz Udruženja slijepih KS.

16.08.2017

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je napravio novi internet portal za propise Kantona Sarajevo na zasebnoj domeni http://propisi.ks.gov.ba, čime se po prvi put osigurava centralna evidencija, pretraživanje i besplatan internet pristup propisima kantonalnih organa.