Zavod za informatiku i statistiku KS

Novosti

22.10.2019

Sredstva u iznosu od 202.000 KM bit će uložena za digitalnu transformaciju Kantona Sarajevo, odnosno za izradu digitalne informacione platforme za pametno Sarajevo. Na ovaj način će Vlada KS bit transparentnija, a samim time će i svoje usluge učiniti još dostupnijim građanima.

30.01.2019

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Budžet KS za 2019. godinu u iznosu od 941.762.186 KM.

17.01.2019

Vlada Kantona Sarajevo danas je utvrdila Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu u iznosu od 941.762.186 KM i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

U javnoj raspravi koja je provedena nakon utvrđivanja Nacrta 26. decembra prošle godine, o budžetu se amandmanski očitovalo 120 pravnih subjekata.

09.10.2018

U vezi Odluke o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo koju je Vlada donijela na  144. sjednici održanoj 02.10.2018. godine, a u kojoj se navodi da "Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo formira jednistvenu bazu podataka putem automatskog preuzimanja", Zavod obavještava institucije na nivou Kantona
Sarajevo iz člana 2. Odluke. da nismo još počeli sa uspostavom takvog novog sistema. 

03.10.2018

Na osnovu iskazanog javnog interesa, u ovom članku se daje pregled stanja e-uprave u Kantonu Sarajevo (KS), koliko je moguće u jednom kratkom tekstu.
E-usluga u javnoj upravi je korištenje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) kako bi se podržao i omogućio rad javne uprave, uključili građani u aktivniji rad e-uprave, i ostvarile usluge koje pruža javna uprava prema građanima, preduzećima, drugim organima i strancima.  

29.06.2018

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je na zahtjev Tima za borbu protiv korupcije Vlade KS napravio Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevu na zasebnoj domeni http://il.ks.gov.ba, Registar će biti javno dostupan od 02.07.2018. godine kada je zakazana pres konferencija.

Zavod je u ovoj sedmici završio i nekoliko drugih novih projekata koje inače radi za kantonalne organe, a to su:

22.06.2018

Predstavnici Zavoda za informatiku i statistiku KS su kroz učešće u radnoj grupi Pametni grad Sarajevo, direktor Timur Gadžo kao član i Emir Bubalo kao sekretar, doprinijeli organizaciji i održavanju okruglog stola kao jedan od uvodičara i organizator.

http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/okrugli-sto-o-temi-pametni-grad-sarajevo-osigurati

18.04.2018

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je Vladi premijera Zolja u periodu 16.04. do 18.04. na razmatranje dostavio 12 materijala. Radi o ažuriranim materijalima koje nije razmatrala prethodna Vlada premijera Konakovića.

12.04.2018

Vlada Kantona Sarajevo premijera Adema Zolja je 11.04.2018. godine usvojila Izvještaj o radu Zavoda za informatiku i statistiku sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu.

09.04.2018

Obavještavamo korisnike statističkih podataka da je došlo do promjene načina prikupljanja podataka o broju zaposlenih osoba.

Federalni zavod za statistiku u 2018. godini je prestao publikovati podatake o broju zaposlenih osoba u Federaciji BiH, koji su prikupljani putem Mjesečnog izvještaja o zaposlenima i plaći (Rad-1) i počeo sa obradom i objavljivanjem podataka o broju zaposlenih osoba iz administrativnog izvora.