Zavod za informatiku i statistiku KS

Novosti

15.03.2018

Obzirom da će Skupština 19.03.2018. godine glasati o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo, a suštinski o povjerenju premijeru Konakoviću, strankama u Skupštini je dostavljen dopis sa iskustvom i primjedbama koje imam na rad premijera kao rukovodilac samostalne upravne organizacije.

 

15.03.2018

Vlada Kantona Sarajevo je 15.02.2018. godine kroz izmjenu Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (Sl. novine KS, broj 8/18) uz dostavu izvještaja o finansijskom poslovanju uvela obavezu dostave izvještaja o javnim nabavkama sa podacima o planu javnih nabavki, pokretanje i tok postupka javnih nabavki i ugovaranje i realizacija javnih nabavki.

14.11.2017

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (ZIS) je u periodu 09.–11.2017. završio projekat inoviranja aplikacije za liste lijekova. Aplikacija je na prijedlog ZIS, a u saglasnosti sa Ministarstvom zdravstva KS (MZ), izdvojena na zasebni server i domenu https://listelijekova.ks.gov.ba odnosno skraćeno http://ll.ks.gov.ba.

24.10.2017

Pregledom dosadašnjeg sistema administrativnih postupaka kantonalnih organa objavljenog na http://e-registar.ks.gov.ba/ uposlenici Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo su uvidjeli da stranica i sistem ne zadovoljavaju potrebe kantonalnih ministarstava i organizacija, te da u njoj postoji dosta propusta što cijelu aplikaciju čini veoma teškom za održavanje.

24.10.2017

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je pokrenuo projekat "Pristupačnost internet stranica Kantona Sarajevo za slijepe i slabovidne osobe" sa ciljem da se slijepim i slabovidnim osobama uklone ili bar umanje barijere za korištenje internet stranica KS i tako osigura pristupačnost informacija, sadržaja i usluga koje se nalaze na njima.

Projekat su u periodu 07.–09.2017. realizirali uposlenici Zavoda vlastitim resursima, bez dodatnih troškova, uz saradnju sa korisnicima iz Udruženja slijepih KS.

16.08.2017

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je napravio novi internet portal za propise Kantona Sarajevo na zasebnoj domeni http://propisi.ks.gov.ba, čime se po prvi put osigurava centralna evidencija, pretraživanje i besplatan internet pristup propisima kantonalnih organa.

14.06.2017

“Pregled broja posjetilaca internet stranica i portala Kantona Sarajevo”, pripremljen od strane Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (ZIS), pokazuje da postoji znatan broj posjeta na kantonalnim stranicama.

Posjete, pored dobro organizovanih i stručno napravljenih stranica, zavise i od ponuđenog sadržaja, te je pored znatnog obima postojećih informacija potrebno obratiti i dodatnu pažnju na dostupne sadržaje, na što je Vladi skrenuta pažnja kroz dostavljeni pregled i prijedlog zaključka.

12.05.2017

Na stranici http://zis.ks.gov.ba/izvjestaji je postavljen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

Izvještaji su urađeni po traženoj formi, ali su dodani i prilozi sa ključnim pokazateljima u periodu od reda 10 godina koji pokazuju sljedeće:

17.04.2017

Projekat inoviranja dizajna internet stranica Skupštine, Vlade, ministarstava i samostalnih uprava i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, koji je imao za cilj prilagođavanje i optimizaciju prikaza sadržaja na mobilnim uređajima, uspješno je završen.
Aktivnosti inoviranja dizajna obuhvatile su ukupno 22 stranice, koje je napravio i održava Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo. Na sličan način će biti pravljene i nove stranice, po projektima koji su u toku.

13.02.2017

U vezi zaduženja za izradu Baze podataka o javnim nabavkama u Kantonu Sarajevo, ZIS je 08.02.2017. godine u sali Općine Centar Sarajevo održao prezentaciju rada Baze za organe uprave, upravne organizacije i službe, te pravosudna tijela Kantona Sarajevo.