Zavod za informatiku i statistiku KS

Novosti

31.12.2014

Zavod se nakon više lokacija radi požara i selidbi vratio u svoje prostorije na staroj adresi Reisa Džemaludina Čauševića 1.

19.08.2014

Na stranici Zavoda smo postavili stare nazive ulica u Kantonu Sarajevo. Postoji više adresa gdje se mogu naći tačne ulice i njihove lokacije (Navigator.ba, here.com, openstreetmap.org, google.ba/maps, bing.com/maps), ali stari nazivi nekada nisu navedeni.

05.07.2014

Na stranici http://zis.ks.gov.ba/izvjestaji je postavljen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2013. godinu.

10.06.2014

U proteklom periodu, u više navrata, uposlenici Zavoda za informatiku i statistiku proveli su akcije prikupljanja i dostave pomoći stanovništvu područja pogođenih majskim poplavama i nastalim klizištima. Dostavljeni su higijenski i prehrambeni proizvodi, lijekovi, pokućstvo, te uručena pomoć u novcu.

Nadamo se da smo ovim akcijama bar donekle ublažili poteškoće s kojima se susreću građani naše zemlje u ugroženim područjima, te pokazali suosjećanje i solidarnost s njima.

28.03.2014

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je na zahtjev Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo pripremio aplikaciju za unos, odobravanje i prikaz lijekova.
Ovo je prva elektronska usluga u Kantonu Sarajevo, u smislu da korisnik, u ovom slučaju poslovni, može elektronskim putem završiti čitav proces komunikacije sa administracijom.
Lijekovi su prikazani na adresi http://mz.ks.gov.ba/sektori/sektor-za-farmaciju/lista-lijekova.

12.02.2014

Privremeni brojevi telefona:

  • Sektor informatike: 033 770 135, 033 770 153 
  • Sektor statistike: 033 560 458 i 033 560 412

Privremeni broj telefaksa:

  • 033 560 456

Nakon nemilih događaja od 7.2.2014., kada su vandali zapalili zgradu Kantona Sarajevo, došlo je do zastoja informacionog sistema i prekida svih servisa, ne samo na centralnoj lokaciji, već i na svim drugim, izdvojenim lokacijama koje nisu bile predmet napada, jer su sve bile povezane u jedinstveni sistem.

20.12.2013

Grafikoni statistike dostupni na http://zis.ks.gov.ba/vitstat/PreuzimanjaZIS.htm su, pored prethodno dostupne vitalne statistike, dopunjeni i nekim socioekonomskim pokazateljima kao što su radna snaga i plate u Kantonu Sarajevo.

13.09.2013

Internet stranica Skupštine KS je napravljena 2009.g., te u međuvremenu više puta unapređivana.

Stranica je od 09.2013. godine prebačena na novu platformu, te tehnički i funkcionalno znatno dorađena, o čemu možete više informacija naći u priloženoj afiši, odnosno direktnom posjetom na http://skupstina.ks.gov.ba.