Zavod za informatiku i statistiku KS

Novosti

08.09.2015

U Kantonu je proveden projekat postavljanja zajedničkih višefunkcionalnih mrežnih štampača.

Kao dodatak projektu, ZIS je omogućio novi način skeniranja. Korištenjem OCR softvera, skenirani dokumenti se automatski obrade tako da budu pretraživi, kompresovani i kao takvi su pogodniji za dalji rad (kopiranje teksta, ubacivanje u aplikacije itd.).

28.04.2015

Na stranici http://zis.ks.gov.ba/izvjestaji je postavljen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2014. godinu.

 

31.12.2014

Zavod se nakon više lokacija radi požara i selidbi vratio u svoje prostorije na staroj adresi Reisa Džemaludina Čauševića 1.

19.08.2014

Na stranici Zavoda smo postavili stare nazive ulica u Kantonu Sarajevo. Postoji više adresa gdje se mogu naći tačne ulice i njihove lokacije (Navigator.ba, here.com, openstreetmap.org, google.ba/maps, bing.com/maps), ali stari nazivi nekada nisu navedeni.

05.07.2014

Na stranici http://zis.ks.gov.ba/izvjestaji je postavljen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2013. godinu.

10.06.2014

U proteklom periodu, u više navrata, uposlenici Zavoda za informatiku i statistiku proveli su akcije prikupljanja i dostave pomoći stanovništvu područja pogođenih majskim poplavama i nastalim klizištima. Dostavljeni su higijenski i prehrambeni proizvodi, lijekovi, pokućstvo, te uručena pomoć u novcu.

Nadamo se da smo ovim akcijama bar donekle ublažili poteškoće s kojima se susreću građani naše zemlje u ugroženim područjima, te pokazali suosjećanje i solidarnost s njima.

28.03.2014

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je na zahtjev Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo pripremio aplikaciju za unos, odobravanje i prikaz lijekova.
Ovo je prva elektronska usluga u Kantonu Sarajevo, u smislu da korisnik, u ovom slučaju poslovni, može elektronskim putem završiti čitav proces komunikacije sa administracijom.
Lijekovi su prikazani na adresi http://mz.ks.gov.ba/sektori/sektor-za-farmaciju/lista-lijekova.

12.02.2014

Privremeni brojevi telefona:

  • Sektor informatike: 033 770 135, 033 770 153 
  • Sektor statistike: 033 560 458 i 033 560 412

Privremeni broj telefaksa:

  • 033 560 456

Nakon nemilih događaja od 7.2.2014., kada su vandali zapalili zgradu Kantona Sarajevo, došlo je do zastoja informacionog sistema i prekida svih servisa, ne samo na centralnoj lokaciji, već i na svim drugim, izdvojenim lokacijama koje nisu bile predmet napada, jer su sve bile povezane u jedinstveni sistem.