Zavod za informatiku i statistiku KS

Novosti

20.12.2013

Grafikoni statistike dostupni na http://zis.ks.gov.ba/vitstat/PreuzimanjaZIS.htm su, pored prethodno dostupne vitalne statistike, dopunjeni i nekim socioekonomskim pokazateljima kao što su radna snaga i plate u Kantonu Sarajevo.

13.09.2013

Internet stranica Skupštine KS je napravljena 2009.g., te u međuvremenu više puta unapređivana.

Stranica je od 09.2013. godine prebačena na novu platformu, te tehnički i funkcionalno znatno dorađena, o čemu možete više informacija naći u priloženoj afiši, odnosno direktnom posjetom na http://skupstina.ks.gov.ba.

14.08.2013

Pored standardno korištenog Windows klijenta konfigurisanog na principu Standardne radne stanice, u Kantonu Sarajevo je, pored više Linux servera, kao klijent u upotrebi i Linux desktop operativni sistem. 

Radi se o ekvivalentu Windows radne stanice koju pokreće Ubuntu Desktop 12.04 LTS sa Cinnamon korisničkim sučeljem (interface) za standardne, ili Xfce sučeljem za slabije i starije računare.

09.08.2012

Infografika prikazana na https://www.acquia.com/drupal-government-infographic pokazuje da najviše stranica na .gov domeni koristi Drupal, isti sistem koji za internet stranice koristi i Kanton, što pokazuje da je Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo odabrao popularnu platformu, koja je pored toga moćna ali i besplatna.

25.05.2012

U 3. i 4. mjesecu 2012. u BiH je aktuelizirano pitanje licenci za softver. FUZIP je za mjesec dana akcije napravio 304 kontrole, koje su rezultirale prodajom softvera u vrijednosti reda 5 miliona KM. Radi se o inače velikim iznosima nabavki, a sam Microsoft kaže da zbog piraterije u BiH godišnje gubi 15 miliona dolara. Federacija se ovim odlučila za brzi pristup, sa naglaskom na prihodu od prometovanog PDV-a, a ne za postepeni pristup kojim bi se u određenom periodu, npr. 2 godine, podigla svijest i napravila kampanja koja će pomoći korisnicima.

23.05.2011

U okviru projekta koji je finansirao Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, na bosanski jezik je preveden široko korišteni softver otvorenog koda, i to čitav operativni sistem Ubuntu Linux verzije 11.04 (Ubuntu Natty, vrsta Debian-a), kao i uredski paket LibreOffice verzije 3.3 (nastao od paketa OpenOffice).

01.04.2011

U proteklom periodu u Kantonu Sarajevo je kao aktivnost ZIS-a postavljena Standardna radna stanica (SRS) kao rješenje za softverske potrebe jednog zaposlenika. SRS je pored operativnog sistema definisala dodatnih 20 programa na principu legalnog, besplatnog ili komercijalnog softvera. Sa ovim programima je moguće otvoriti sve formate dokumenata, na što je obraćena posebna pažnja pri odabiru softvera.

29.12.2010

Klijenti Zavoda, odnosno korisnici iz kantonalnih organizacija, nas mogu vidjeti kao najuslužniju i najefikasniju servisnu organizaciju u Kantonu. Zahtjev se podnosi trenutno a podrška ostvaruje u najkraćem roku.
Zadatak nam je ispuniti zakonska zaduženja. Cilj nam je u oblasti informatike osigurati kvalitetnu sistemsku podršku, internet prisustvo i po potrebi aplikacije za korisnike, a u oblasti statistike obradu i dostavu statističkih podataka.
Neprestano unapređujemo sistem i uvodimo nove usluge. Da bi ovo postigli, i sami se moramo usavršavati, te podizati nivo stručnosti zaposlenih.

20.12.2010

Dana 15.12.2010. održan je sastanak na temu "Uspostavljanje saradnje na daljnjem razvoju internet prisustva Kantona Sarajevo", sa sljedećim dnevnim redom:
1. Analiza dosadašnjeg rada i korištenja internet stranica
2. Priprema i objavljivanje materijala "Najčešće postavljana pitanja" (odnosno "Pitanja i odgovori")
3. Razmatranje koncepta "Kako ostvariti pravo?" (odnosno "Put do vaših prava") i razvoj portala
4. Diskusija

23.02.2010

ZIS je inicirao te izradio novu višekorisničku bazu podataka registrovanih udruženja na području Kantona Sarajevo.

Podaci koje zaposlenici unose u registar se automatski objavljuju na http://mpu.ks.gov.ba/