Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga interneta za 2020. godinu za organe uprave KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
21.11.2019
JRN/CPV: 
72400000 Usluge interneta
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
14000,00
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
14025,96
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"LOGOSOFT" d.o.o. Sarajevo ID broj:4200236190009
Postupak poništen: 
NE
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 
Ugovor potpisan sa: 
"Logosoft" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200236190009
Datum potpisivanja ugovora: 
27.12.2019
Prilog/prilozi PDF ugovor: 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019