Zavod za informatiku i statistiku KS

Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Elektronski potpis - donošenje Zakona i tehničke mogućnosti implementacije

Zastupnik Sead Milavica na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:
  • Molim Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju o tome da li je moguće, uzevši u obzir ustavne nadležnosti Kantona, donošenje Zakona o elektronskom potpisu na nivou Kantona Sarajevo.
  • Također, molim Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju o tehničkim mogućnostima implementacije elektronskog potpisa i vezanih usluga koje bi koristile isti, na nivou Kantona Sarajevo.
 
Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovor na zastupničko pitanje
Pitanje (prilog): 
Sjednica: 
9. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Datum sjednice: 
Srijeda, 19. Juni 2019

Zastupnička inicijativa da se izvrši prilagodjavanje zvaničnih web stranica Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo slijepim i slabovidnim osobama

Zastupnica Neira Dizdarević na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Molim da se izvrši prilagodjavanje zvaničnih web stranica Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo slijepim i slabovidnim osobama.”

 

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovor na zastupničko pitanje
Sjednica: 
9. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Datum sjednice: 
Srijeda, 19. Juni 2019

Da li u zavodu za informatiku i statistiku KS takođe postoje uređaji za određena praćenja zastupnika i uposlenika i koja je pravna osnova za sankcionisanje onih koji nelegalno vrše prisluškivanje?

Zastupnica Bibija Kerla na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• S obzirom da sam u zadnje vrijeme primjetila da se moj telefon prisluškuje zelim da uputim pitanje ministru MUP-a Kantona Sarajevo da li MUP u Kantonu Sarajevo raspolaže sa opremom za prisluškivanje i da li neko i po čijem nalogu prisluškuje nas zastupnike kao i rukovodioce političkih stranaka?
• Isto tako me interesuje da li u zavodu za informatiku i statistiku KS takođe postoje uređaji za određena praćenja zastupnika i uposlenika i koja je pravna osnova za sankcionisanje onih koji nelegalno vrše prisluškivanje?

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovor na zastupničko pitanje
Sjednica: 
9. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Datum sjednice: 
Srijeda, 19. Juni 2019

Zastupnička inicijativa prema Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da kreira jednostavan i dostupan model elektronske komunikacije ( e mail ili slično ) između zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i zainteresiranih građana.

Zastupnik Sead Milavica na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da kreira jednostavan i dostupan model elektronske komunikacije ( e mail ili slično ) između zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i zainteresiranih građana.

 

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovor na zastupničko pitanje
Sjednica: 
8. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Datum sjednice: 
Utorak, 14. Maj 2019

Iniciajtiva vazana prijenos sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Zastupnik Damir Nikšić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovor na zastupničko pitanje
Sjednica: 
4. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Datum sjednice: 
Srijeda, 30. Januar 2019

Šta se događa sa statističkim podatcima na zvaničnoj web stranici Skupštine Kantona Sarajevo?

Zastupnik Damir Čardžić je na 36-oj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 03.06.2014. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“ - uz navod da više pitanja i inicijativa nije tretirano na stranici - postavio zastupničko pitanje: "Šta se događa sa statističkim podacima na zvaničnoj web stranici Skupštine KS?"

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovor na zastupničko pitanje
Sjednica: 
36. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Datum sjednice: 
Utorak, 3. Juni 2014