Pojedinačni akti

Rješenje
Naslov Pravni izvor Prilog
RJEŠENJE o imenovanju Komisije za popis sredstava, potraživanja i obaveza za 2019. godinu Interni dokument Rješenje
Rješenje o prekovremenim satima - novembar 2019 Interni dokument Rješenje
Rješenje o prekovremenim satima August 2019 Interni dokument Rješenje
Rjesenje o prekovremenim satima August 2019. Interni dokument Rješenje
Rješenje o uvećanju plaće, Juli 2019. Interni dokument Rješenje
Rješenje o radu za vrijeme državnog praznika 01.05.2019. Interni dokument Rješenje
Rješenje o prekovremenim satima April 2019. Interni dokument Rješenje
Rješenje o prekovremenim satima Januar 2019. Interni dokument Rješenje
Odluka
Naslov Pravni izvor Prilog
Odluka za prevoz - februar 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prevoz - januar 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prevoz - decembar 2019 Interni dokument Odluka
Odluka o popisu sredstava, potraživanja i obaveza Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz Novembar.2019 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz Oktobar 2019. Interni dokument Odluka
Rješenje o prekovremenim satima Septembar 2019. Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz Septembar 2019. Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz August 2019. Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz Juni 2019. Interni dokument Odluka
Odluka o isplati regresa 2019 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz April 2019. Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz Mart 2019. Interni dokument Odluka
Pravilnik
Naslov Pravni izvor Prilog
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji 2019. g. Interni dokument Pravilnik, Pravilnik, Pravilnik, Pravilnik
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji 2008. g. Interni dokument Pravilnik, Pravilnik
Vodič
Naslov Pravni izvor Prilog
Korisničko uputstvo za unos i održavanje podataka na stranici Skupštine Kantona Sarajevo Interni dokument Vodič
Uputstvo za pripremu, skeniranje i postavljanje priloga Interni dokument Vodič
Uputstvo za korištenje sigurnog protokola i certifikata za uspostavu zaštićene veze Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos i ažuriranje podataka za Listu lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za kontrolora Listi lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos administrativnih postupaka Interni dokument Vodič, Vodič
Korisničko uputstvo za unos propisa na stranicama organa Interni dokument Vodič, Vodič