Zavod za informatiku i statistiku KS

Pojedinačni akti

Pretraga po nazivu
Rješenje
Naslov Pravni izvor Prilog
Rješenje o imenovanju odgovornih lica u postupcima javnih nabavki Interni dokument Rješenje
Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke ZIS Interni dokument Rješenje
Rješenje o imenovanju Komisije za popis sredstava, potraživanja i obaveza Zavoda za informatiku i statistiku KS za 2020. godinu Interni dokument Rješenje
Rješenje o prekovremenim satima službeniku - avgust 2020 Interni dokument Rješenje
Rješenje o prekovremenim satima namještenicima - avgust 2020 Interni dokument Rješenje
Rješenje o imenovanju Službenika za informisanje Interni dokument Rješenje
Rješenje o prekovremenim satima - februar 2020 Interni dokument Rješenje
RJEŠENJE o imenovanju Komisije za popis sredstava, potraživanja i obaveza za 2019. godinu Interni dokument Rješenje
Rješenje o prekovremenim satima - novembar 2019 Interni dokument Rješenje
Rješenje o prekovremenim satima - novembar 2019 Interni dokument Rješenje
Rješenje o prekovremenim satima August 2019 Interni dokument Rješenje
Rjesenje o prekovremenim satima August 2019 Interni dokument Rješenje
Rješenje o uvećanju plaće, Juli 2019 Interni dokument Rješenje
Rješenje o radu za vrijeme državnog praznika 01.05.2019 Interni dokument Rješenje
Rješenje o prekovremenim satima April 2019 Interni dokument Rješenje
Rješenje o prekovremenim satima Januar 2019 Interni dokument Rješenje
Odluka
Naslov Pravni izvor Prilog
Odluka o odobrenju prisustva online sastanku "Registar zaposlenih u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine" Interni dokument Odluka
Odluka o odobrenju prisustva online sastanku na temu "Pravilnik o kancelarijskom poslovanju", Interni dokument Odluka
Odluka o odobrenju troškova na ime naknade za prijem, kontrolu, ispravku, zbirnu obradu i čuvanje Godišnjeg obračuna Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2020. godinu. Odluka
Odluka o odobrenju troškova za korištenje usluga JP NIO "službeni lsit BiH" Odluka
Odluka o donošenju plana javnih nabavki za 2021. godinu Odluka
Odluka za prijevoz februar 2021 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz januar 2021 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz decembar 2020 Interni dokument Odluka
Odluka o popisu sredstava, potraživanja i obaveza Zavoda za informatiku i statistiku KS za 2020. godinu Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz novembar 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz oktobar 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz septembar 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz avgust 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz juli 2020 Interni dokument Odluka