Zavod za informatiku i statistiku KS

Pojedinačni akti

Pretraga po nazivu
Odluka
Naslov Pravni izvor Prilog
Odluka za prijevoz avgust 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz juli 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz juni 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz maj 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz april 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prevoz - mart 2020 Interni dokument Odluka
Odluka o isplati novčanih sredstava na ime naknade za primem, kontrolu i obradugodišnjeg obračuna ZIS-a za 2019. godinu Interni dokument Odluka
Odluka za prevoz - februar 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prevoz - januar 2020 Interni dokument Odluka
Odluka za prevoz - decembar 2019 Interni dokument Odluka
Odluka o popisu sredstava, potraživanja i obaveza Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz Novembar.2019 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz Oktobar 2019 Interni dokument Odluka
Rješenje o prekovremenim satima Septembar 2019. Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz Septembar 2019 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz August 2019 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz Juli 2019 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz Juni 2019 Interni dokument Odluka
Odluka o isplati regresa 2019 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz April 2019 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz Mart 2019 Interni dokument Odluka
Pravilnik
Naslov Pravni izvor Prilog
Pravilnik o radnim odnosima i plaćama i naknadama službenika i namještenika Zavoda za informatiku i statistiku Interni dokument Pravilnik, Pravilnik
Pravilnik o radno-pravnim odnosima državnih službenika i namještenika Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Interni dokument Pravilnik
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Interni dokument Pravilnik
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji 2019. g. Interni dokument Pravilnik, Pravilnik
Vodič
Naslov Pravni izvor Prilog
Vodič za pristup informacijama Zavoda za informatiku i statistiku KS Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos i održavanje podataka na stranici Skupštine Kantona Sarajevo Interni dokument Vodič
Uputstvo za pripremu, skeniranje i postavljanje priloga Interni dokument Vodič
Uputstvo za korištenje sigurnog protokola i certifikata za uspostavu zaštićene veze Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos i ažuriranje podataka za Listu lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument Vodič