Zavod za informatiku i statistiku KS

Pojedinačni akti

Pretraga po nazivu
Odluka
Naslov Pravni izvor Prilog
Odluka za prijevoz Juni 2019 Interni dokument Odluka
Odluka o isplati regresa 2019 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz April 2019 Interni dokument Odluka
Odluka za prijevoz Mart 2019 Interni dokument Odluka
Pravilnik
Naslov Pravni izvor Prilog
Pravilnik o plaćama i naknadama, ZIS KS Interni dokument Pravilnik
Pravilnik o radno-pravnim odnosima državnih službenika i namještenika Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Interni dokument Pravilnik , Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Interni dokument Pravilnik
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji 2019. g. Interni dokument Pravilnik , Pravilnik šema
Vodič
Naslov Pravni izvor Prilog
Vodič za pristup informacijama Zavoda za informatiku i statistiku KS Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos i održavanje podataka na stranici Skupštine Kantona Sarajevo Interni dokument Vodič
Uputstvo za pripremu, skeniranje i postavljanje priloga Interni dokument Vodič
Uputstvo za korištenje sigurnog protokola i certifikata za uspostavu zaštićene veze Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos i ažuriranje podataka za Listu lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za kontrolora Listi lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos administrativnih postupaka Interni dokument Vodič , Vodič
Korisničko uputstvo za unos propisa na stranicama organa Interni dokument Vodič , Vodič
Uputstvo o prijemu i slanju elektronske pošte u KS Interni dokument Vodič
Instrukcija za koristenje helpdeska Interni dokument Vodič
Instrukcija za izradu i doradu aplikacija Interni dokument Vodič , Vodič
Instrukcija za utvrđivanje stanja opreme i otpis Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos podataka u Bazu podataka o javnim nabavkama u Kantonu Sarajevo Interni dokument Vodič
Ugovor
Naslov Pravni izvor Prilog
Ugovor o djelu Interni dokument Ugovor
Ugovor o djelu Interni dokument Ugovor
Ostalo
Naslov Pravni izvor Prilog
Interna procedura za preventivno djelovanje u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Interni dokument Ostalo
Akreditacija za organiziranje dugoročnog volontiranja - Zavod za informatiku i statistiku KS Interni dokument Ostalo
Krizni plan rada i djelovanja uposlenika Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo u uslovima epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 virusom Interni dokument Ostalo
Preporuke za unos sadržaja internet stranica prilagođeno za slijepe i slabovidne osobe Interni dokument Ostalo
Okvirni plan razvoja e-uprave Kantona Sarajevo Interni dokument Ostalo