Zavod za informatiku i statistiku KS

Pojedinačni akti

Pretraga po nazivu
Vodič
Naslov Pravni izvor Prilog
Korisničko uputstvo za kontrolora Listi lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos administrativnih postupaka Interni dokument Vodič, Vodič
Korisničko uputstvo za unos propisa na stranicama organa Interni dokument Vodič, Vodič
Uputstvo o prijemu i slanju elektronske pošte u KS Interni dokument Vodič
Instrukcija za koristenje helpdeska Interni dokument Vodič
Instrukcija za izradu i doradu aplikacija Interni dokument Vodič, Vodič
Instrukcija za utvrđivanje stanja opreme i otpis Interni dokument Vodič
Korisničko uputstvo za unos podataka u Bazu podataka o javnim nabavkama u Kantonu Sarajevo Interni dokument Vodič
Ugovor
Naslov Pravni izvor Prilog
Ugovor o djelu Interni dokument Ugovor
Ugovor o djelu Interni dokument Ugovor
Ostalo
Naslov Pravni izvor Prilog
Akreditacija za organiziranje dugoročnog volontiranja - Zavod za informatiku i statistiku KS Interni dokument Ostalo
Krizni plan rada i djelovanja uposlenika Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo u uslovima epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 virusom Interni dokument Ostalo
Preporuke za unos sadržaja internet stranica prilagođeno za slijepe i slabovidne osobe Interni dokument Ostalo
Standardna radna stanica - Specifikacija hardvera Interni dokument Ostalo
Okvirni plan razvoja e-uprave Kantona Sarajevo Interni dokument Ostalo