Zavod za informatiku i statistiku KS

Odgovori na zastupnička pitanja

Naslov Pitanje Odgovor
03.03.2021
Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarevic
33. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
14.09.2020
Molim da mi dostavite sljedeće informacije: • Broj mladih osoba (18 – 30 godina) koji su napustili BiH u periodu 2019 i 2020 godina razvrstano po općinama.
28.07.2020
Inicijativa da se izradi nova samostalna web stranica na kojoj bi bile objavljene sve obavijesti o javnim raspravama svih javnih organa Kantona Sarajevo
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020
28.07.2020
Zastupnička inicijativa da Skupština Kantona Sarajevo ubuduće sama ili u saradnji sa TVSA obezbjedi neprekidni live stream sjednica na YouTube kanalu neovisno od programske šeme TVSA.
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.07.2020
25.02.2020
Inicijativa za pokretanje procedure akreditacije Zavoda za informatiku i statistiku kod Instituta za akreditaciju BiH, kako bi Zavod za informatiku i statistiku mogla biti ovlaštena institucija za verifikaciju elektronskih potpisa.
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.02.2020
25.02.2020
Implementacia odluke o Registru zastupničkih pitanja
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.02.2020
11.12.2019
Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu privrede da zajedno sa Zavodom za informatiku i statistiku KS i Općinama u Kantonu Sarajevo pokrene proceduru za online podnošenje zahtjeva prilikom registracije obrta.
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.12.2019
19.11.2019
Zastupnička inicijativa prema MP da zajedno sa ZIS KS pokrene proceduru akreditacije Zavoda za informatiku i statistiku kod Instituta za akreditaciju BiH, kako bi ZIS mogla biti ovlaštena institucija za verifikaciju elektronskih potpisa
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019
30.10.2019
Podatci o potrošnji čvrstih i tečnih goriva
14.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
19.06.2019
Molim Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju o tehničkim mogućnostima implementacije elektronskog potpisa i vezanih usluga koje bi koristile isti, na nivou Kantona Sarajevo
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.06.2019
19.06.2019
Da li u zavodu za informatiku i statistiku KS takođe postoje uređaji za određena praćenja zastupnika i uposlenika i koja je pravna osnova za sankcionisanje onih koji nelegalno vrše prisluškivanje?
9. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
19.06.2019
Zastupnička inicijativa da se izvrši prilagodjavanje zvaničnih web stranica Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo slijepim i slabovidnim osobama
9. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
19.06.2019
Elektronski potpis - donošenje Zakona i tehničke mogućnosti implementacije
9. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
19.06.2019
Zastupnička inicijativa da se izvrši prilagodjavanje zvaničnih web stranica Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo slijepim i slabovidnim osobama
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.06.2019
19.06.2019
Da li u zavodu za informatiku i statistiku KS takođe postoje uređaji za određena praćenja zastupnika i uposlenika i koja je pravna osnova za sankcionisanje onih koji nelegalno vrše prisluškivanje?
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.06.2019
14.05.2019
Zastupnička inicijativa prema Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da kreira jednostavan i dostupan model elektronske komunikacije ( e mail ili slično ) između zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i zainteresiranih građana.
8. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
30.01.2019
Iniciajtiva vazana prijenos sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.
4. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
09.01.2017
Koliko je djece ove godine (2016.) evidentirano da je primalo terapiju zbog respiratornih upala u Kantonu Sarajevo" ?
03.06.2014
Šta se događa sa statističkim podatcima na zvaničnoj web stranici Skupštine Kantona Sarajevo?
36. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
19.06.2012
Da se obezbjedi stručno lice za tehnički segment rada Skupštine.
16. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri