Stanovništvo

 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta, decembar 2009. godine
  12.03.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za Period januar-novembar 2009. godine za KS
  08.02.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za novembar 2009. godinu
  08.02.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za Period januar-oktobar 2009. godine za KS
  11.01.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za oktobar 2009. godinu
  11.01.2010
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za Period januar-septembar 2009. godine za KS
  09.12.2009
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za septembar 2009. godinu
  09.12.2009
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta u KS za period januar-avgust 2009.
  11.11.2009
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta u KS za mjesec avgust 2009.
  11.11.2009
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta za period januar- juli 2009. za KS
  09.10.2009