Turizam

 • pregled broja turista i nocenja po zemljama i objektima za maj 2009. godine
  14.08.2009
 • pregled broja turista po zemljama iz kojih dolaze za maj 2009. godine
  14.08.2009
 • Izvještaj o turističkim kapacitetima,turistima i noćenjima u Kantonu Sarajevo za maj 2009. godine
  14.08.2009
 • Izvještaj o broju noćenja za mjesec februar 2009.
  28.05.2009
 • Izvještaj o broju turista za mjesec februar 2009.
  28.05.2009
 • Pregled broja turista po zemljama iz kojih dolaze za mjesec februar 2009.
  28.05.2009
 • Izvještaj o turističkim kapacitetima, turistima i noćenjima za mjesec februar 2009.
  28.05.2009
 • broj poslovnih jedinica i kapaciteta
  12.06.2009
 • izvještaj o broju turista
  12.06.2009
 • izvještaj o broju turista
  12.06.2009