Zaposlenost

 • Zaposlenost i plaće po općinama
  22.06.2009
 • uporedni pregled broja zaposlenih i nezaposlenih prosječne bruto i neto plaće za mart 2009.
  17.06.2009
 • uporedni pregled broja nezaposlenih prema strucnoj spremi
  17.06.2009
 • uporedni pregled radne snage po mjesecima i opcinama
  17.06.2009
 • uporedni pregled broja stanovnika i broja radnre snage po opcinama za mart 2009.
  17.06.2009
 • Zaposlenost prema stepenu stručnog obrazovanja, starosti i djelatnostima, mart 2008
  15.04.2008