Zavod za informatiku i statistiku KS
Novi naziv Stari naziv
ZMAJA OD BOSNE (DIO) VOJVODE PUTNIKA (DIO)
ZVORNIČKA DINARSKA
ZVORNIÈKA DINARSKA
ABDULAH EF. FOČAKA VRATNIK MEJDAN
ADŽEMOVIĆA MARIJE BURSAĆ
ALIJE BEJTIĆA ROMANIJSKOG PARTIZANSKOG ODREDA
ALIJE MILADINA -
ALIJE NAMETKA FRONTOVSKA (DIO)
ALIJE NAMETKA FRONTOVSKA
ALIJE ÐERZELEZA GOLOBRDICA (DIO)
ARAPOVA MUHAMEDA GANDURE
AUSTIJSKI TRG TRG 6. APRILA
AVDAGE ŠAHINAGIĆA DIMITRIJA TUCOVIĆA
BABIĆA BAŠĆA ČIKMA BABIĆA BAŠĆA
BAKAREVIĆA DRAGICE PRAVICE
BEČAREVO ĆOŠE MUSTAFE BEHMENA
BEGOVAC MESUDA DŽEMIDŽIĆA
BISTRIK 6.NOVEMBRA
BISTRIK 6. NOVEMBRA
BISTRIK (DIO) 6. NOVEMBRA
BRAĆE MORIĆ KOSOVSKA
BRDO SOKAK BRÐANSKA
BRODAC BENJAMINA FINCIJA
BUDAKOVIĆI ČIKMA BUDAKOVIĆI ČIKMA
BUDŽAK NURIJE POZDERCA ČIKMA
ČADORÐINA PORODICE FOHT (DIO)
CARINA ALEKSE ŠANTIĆA
ČEBEDŽIJE JUSUFA DŽONLIĆA
ČELJIGOVIĆI ŠPIRE KNEŽEVIĆA
ČEMERLINA SVETOZARA MARKOVIĆA (DIO)
ĆUMURIJA ZRINJSKOG
DESPIĆEVA OGNJENA PRICE
DUGI SOKAK DŽAVIDA HAVERIĆA
DŽANIN SOKAK JAJAČKA
DŽEMALA ĆELIĆA STEVANA SINÐELIĆA (DIO)
DŽININA SANDŽAČKA
EDHEMA MULABDIĆA ROMANIJSKA
EVLIJE ĆELEBIJE REFIKA ŠEĆIBOVIĆA
FADIL PAŠE ŠERIFOVIĆA MUZAFERA SADOVIĆA
FERHADIJA VASE MISKINA
FERHADIJA VASE MISKINA CRNOG (DIO)
FIRDUZBEGOVA GLASINAČKA
FRANJEVAČKA NURIJE POZDERCA
FRANJEVAČKA NURIJE POZDERCA (DIO)
GLODŽINA JOVANA KRŠIĆA
GOLODARICA GALIBA FESTE
HADŽI MUSTAFINA MAJEVIČKA
HADŽIŠABANOVIĆA MIRKA JOVANOVIĆA
HAMBINA CARINA ZELENGORSKA
HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA (DIO) DOBROVOLJAČKA