Godina
Kategorija
Vrijednost
Indeks
2019 Alkoholna pica i duh 105.30 2019/2018
2019 Hrana i bezal. pica 101.40 2019/2018
2019 Komunikacije 98.00 2019/2018
2019 Obrazovanje 100.80 2019/2018
2019 Odjeca i obuca 90.30 2019/2018
2019 Odrzavanje domacinst 99.10 2019/2018
2019 Ostala dobra i uslug 100.40 2019/2018
2019 Prijevoz 101.20 2019/2018
2019 Rekreacija i kultura 101.50 2019/2018
2019 Restorani i hoteli 101.00 2019/2018
2019 Rezije 101.70 2019/2018
2019 Zdravstvo 101.00 2019/2018
2018 Alkoholna pica i duh 107.30 2018/2017
2018 Hrana i bezal. pica 100.50 2018/2017
2018 Komunikacije 96.00 2018/2017
2018 Obrazovanje 100.30 2018/2017
2018 Odjeca i obuca 93.00 2018/2017
2018 Odrzavanje domacinst 98.90 2018/2017
2018 Ostala dobra i uslug 100.20 2018/2017
2018 Prijevoz 108.50 2018/2017
2018 Rekreacija i kultura 101.50 2018/2017
2018 Restorani i hoteli 100.40 2018/2017
2018 Rezije 103.40 2018/2017
2018 Zdravstvo 101.00 2018/2017
2017 Alkoholna pica i duh 105.30 2017/2016
2017 Hrana i bezal. pica 101.50 2017/2016
2017 Komunikacije 101.60 2017/2016
2017 Obrazovanje 101.10 2017/2016
2017 Odjeca i obuca 95.40 2017/2016
2017 Odrzavanje domacinst 99.50 2017/2016
2017 Ostala dobra i uslug 99.60 2017/2016
2017 Prijevoz 106.90 2017/2016
2017 Rekreacija i kultura 101.20 2017/2016
2017 Restorani i hoteli 100.00 2017/2016
2017 Rezije 101.40 2017/2016
2017 Zdravstvo 99.70 2017/2016
2016 Alkoholna pica i duh 107.80 2016/2015
2016 Hrana i bezal. pica 98.50 2016/2015
2016 Komunikacije 98.10 2016/2015
2016 Obrazovanje 101.90 2016/2015
2016 Odjeca i obuca 93.00 2016/2015
2016 Odrzavanje domacinst 99.30 2016/2015
2016 Ostala dobra i uslug 99.80 2016/2015
2016 Prijevoz 95.60 2016/2015
2016 Rekreacija i kultura 99.80 2016/2015
2016 Restorani i hoteli 99.30 2016/2015
2016 Rezije 99.70 2016/2015
2016 Zdravstvo 99.90 2016/2015
2015 Alkoholna pica i duh 107.70 2015/2014
2015 Hrana i bezal. pica 99.10 2015/2014