Zavod za informatiku i statistiku KS

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu privrede da zajedno sa Zavodom za informatiku i statistiku KS i Općinama u Kantonu Sarajevo pokrene proceduru za online podnošenje zahtjeva prilikom registracije obrta.

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Pravni izvor: 
Interni dokument
Sjednica: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.12.2019
Datum sjednice: 
Srijeda, 11. Decembar 2019