Stanovništvo

 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta, 2018
  17.09.2019
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta, 2018
  16.09.2019
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta,juni 2018
  13.09.2019
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta, maj 2019
  27.08.2019
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta, april 2019
  18.07.2019
 • Prirodno kretanje stanovništva i brakovi po mjestu prebivališta za maj 2018.
  21.12.2018
 • Prirodno kretanje stanovništva i brakovi po mjestu prebivališta za april 2018.
  19.12.2018
 • Prirodno kretanje stanovništva i brakovi po mjestu prebivališta za mart 2018.
  17.12.2018
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta
  14.05.2018
 • Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta
  18.04.2018