Skip to main content
Please wait...

Sektor
Zavod
Kontakti za sektore
Adresa
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon
+387(0)33 560 470
Fax
+387(0)33 560 490
Mail
zis@zis.ks.gov.ba
ID
4200662290002
Funkcija
DIREKTOR
Ime i prezime
Mr. Dino ŠEHOVIĆ

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba