Skip to main content
Please wait...

Statistički izvještaji


Januar, 2024

Decembar, 2023

Novembar, 2023

Oktobar, 2023

Septembar, 2023

Avgust, 2023

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba