Skip to main content
Please wait...


Propisi Zavoda


Odluka o utvrđivanju poddomena - 15661/24 (, Odluka (444.21 KB) )
Odluka o utvrđivanju poddomene psk.ks.gov.ba (, Odluka (352.94 KB) )
Odluka o utvrđivanju poddomene metapodaci.ks.gov.ba (, Odluka (243.7 KB) )
Odluka o utvrđivanju poddomene geoserver.ks.gov.ba (Interni dokument, Odluka (233.02 KB) )
Odluka o utvrđivanju poddomene dpgis.ks.gov.ba (Interni dokument, odluka_o_utvrdjivanju_poddomene.pdf (260.96 KB) )
Odluka o utvrđivanju poddomene nir.ks.gov.ba (Interni dokument, 02-Odluka-domena-nir-28-05-21.pdf (258.94 KB) )
Odluka o utvrđivanju poddomene rasvjeta.ks.gov.ba (Interni dokument, 01-Odluka-domena-rasvjeta-28-05-21.pdf (269.7 KB) )
Odluka o hardveru radne stanice u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 10/24 (699.72 KB) )
Odluka o uslovima i načinu korištenja i održavanja Digitalne platforme Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 25-22 (72.68 KB) )
Odluka o radnoj stanici u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 32/21 (255.78 KB) )
Odluka o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 22/21 (45.35 KB) )
Odluka o softveru u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 31/09 (121.38 KB) )
Odluka o korištenju elektronskih mreža u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 31/09 (121.53 KB) )
Odluka o internet i intranet portalu Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 31/09 (323.56 KB) , 34/17 (618.65 KB) , Neslužbeni prečišćeni tekst (80.05 KB) )
Odluka o upotrebi informatičke opreme i zaštiti podataka u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 31/09 (169.32 KB) , 53/12 (39.38 KB) , Neslužbeni prečišćeni tekst (141.32 KB) )

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba