Skip to main content
Please wait...


Ugostiteljstvo


Broj poslovnih jedinica po vrstama i kategorijama u KS 2015


Promet u ugostiteljstvu 2014


Uporedni pregled prometa u ugostiteljstvu 2013 i 2014


Promet u ugostiteljstvu, III tromjesečje 2014.


Broj poslovnih jedinica po vrstama i kategorijama u Kantonu Sarajevo za 2014.


Broj poslovnih jedinica po vrstama i kategorijama u Kantonu Sarajevo za 2014


Promet u ugostiteljstvu, II tromjesečje 2014


Broj poslovnih jedinica po vrstama i kategorijama u Kantonu Sarajevo za 2014


Broj poslovnih jedinica po vrstama i kategorijama u Kantonu Sarajevo za 2014.


Promet u ugostiteljstvu I tromjesečje 2014.


Ukupan promet u ugostiteljstvu u 2013


Promet u ugostiteljstvu Iv tromjesečje 2013


Broj poslovnih jedinica po vrstama i kategorijama u Kantonu Sarajevo za 2013.


Promet u ugostiteljstvu, III tromjesečje 2013.


Broj poslovnih jedinica po vrstama i kategorijama u Kantonu Sarajevo za 2013.


Broj poslovnih jedinica i kapaciteti po vrstama i kategorijama u KS za 2013.


Promet u ugostiteljstvu II tromjesepčje 2013. u KS


Broj poslovnih jedinica i kapaciteti po vrstama i kategorijama u KS za 2013.


Broj poslovnih jedinica i kapaciteti po vrstama i kategorijama u KS za 2013.


Broj poslovnih jedinica i kapaciteti po vrstama i kategorijama u KS za 2013.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba