Turizam

 • Način i svrha dolazaka, septembar 2019
  21.11.2019
 • Dolasci i noćenja po zemlji prebivališta, septembar 2019
  21.11.2019
 • Dolasci i noćenja po vrsti objekata, septembar 2019
  21.11.2019
 • Način i svrha dolazaka turista, mart 2019
  19.11.2019
 • Dolasci i noćenja stranih turista po zemljama,mart 2019
  19.11.2019
 • Dolasci i noćenja po vrsti objekata, mart 2019
  19.11.2019
 • Dolasci i noćenja stranih turista po zemljama,februar 2019
  04.11.2019
 • Dolasci i noćenja po vrsti objekata, februar 2019
  04.11.2019
 • Način i svrha dolazaka turista, januar 2019
  29.10.2019
 • Dolasci i noćenja po vrsti objekata, januar 2019
  29.10.2019