Skip to main content
Please wait...

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490
zis@zis.ks.gov.ba

DIREKTOR
Mr. Dino ŠEHOVIĆ

SEKTOR INFORMATIKE I RAZVOJA

Pomoćnik direktora
Emir BUBALO dipl.ing.el.

SEKTOR STATISTIKE

Pomoćnik direktora
Behudina ČENGIĆ dipl.ecc.

SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE

Pomoćnik direktora
Mr. Jasmin JAREBICA

WEB ADMINISTRATOR

Telefon: +387(0)33 560 486
web@zis.ks.gov.ba

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba