Skip to main content
Please wait...


Izvještaji o radu ZavodaNaslov
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2023. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2022. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2021. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2020. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2019. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2018. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2017. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2016. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2015. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2014. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2013. godinu
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2012. godinu
Izvještaj o radu Zavoda za 2010 - 2011. godinu
Izvještaj o radu Zavoda za 2010. godinu
Izvještaj o radu Zavoda za 2009. godinu
Izvještaj o radu Zavoda za 2008. godinu

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba