Skip to main content
Please wait...

Novosti


28.05.2022 (Aktuelno)
Indeksi industrijske proizvodnje odnose se na glavne industrijske grupacije: Intermedijarne proizvode, Energiju, Kapitalne proizvode, trajne i netrajne proizvode za široku potrošnju. Ovi podaci, kao i indeksi po područjima i oblastima KD BiH 2010, dostupni su na https://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/2022-05/industrija_43.p…

27.05.2022 (Aktuelno)
Ukupan broj dolazaka turista na područje Kantona Sarajevo u martu 2022. godine iznosio je 20.677 što je za 12% više u odnosu na februar 2022. godine, a u odnosu na mart 2021. godine za 192% više. U odnosu na mart 2019. godine, ovo je još uvijek znatno manje, s obzirom da je u martu 2019. godine ostvareno 37.165 dolazaka i 68.943 noćenja. Broj noćenja u martu 2022. godine bio je neznatno manji (43.333) u odnosu na februar 2022.

01.10.2021 (Novosti iz Vlade)

Iz Zavoda za informatiku i statistiku KS obavještavaju sve korisnike informacionog sistema organa uprave Kantona Sarajevo

Statistička istraživanja


ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba