Skip to main content
Please wait...

Infografika - turizam u Kantonu Sarajevo 2019-2023

Zavod za informatiku i statistiku, u cilju boljeg informisanja javnosti i prezentacije statističkih podataka i statističkih analiza uvodi formu infografike. Ova infografika prikazuje put oporavka turizma u Kantonu Sarajevo nakon pandemije Covid19, te identificira ključne činjenice vezane za odvijanje turstičkih aktivnosti.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba