Skip to main content
Please wait...

Statistički izvještaji


April, 2024

Mart, 2024

Februar, 2024

Januar, 2024

Decembar, 2023

Novembar, 2023

Oktobar, 2023

Septembar, 2023

Avgust, 2023

Juli, 2023

Juni, 2023

Maj, 2023

April, 2023

Mart, 2023

Februar, 2023

Januar, 2023

Decembar, 2022

Novembar, 2022

Oktobar, 2022

Septembar, 2022

Avgust, 2022

Juli, 2022

Juni, 2022

Maj, 2022

April, 2022

Mart, 2022

Februar, 2022

Januar, 2022

Decembar, 2021

Novembar, 2021

Oktobar, 2021

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba