Skip to main content
Please wait...

Ministar Kalamujić: Kanton Sarajevo će dobiti aplikaciju za bolje upravljanje dugom

Ministar finansija Kantona Sarajevo, dr. Afan Kalamujić održao je radni sastanak s direktorom Zavoda za informatiku i statistiku KS Dinom Šehovićem i pomoćnikom direktora Emirom Bubalom.

Direktor Šehović je upoznao ministra sa svim aktivnostima i budućim planovima Zavoda, kao i izazovima s kojima se susreću. Ministar Kalamujić je iskazao razumijevanje, te se stavio na raspolaganje za podršku u radu Zavoda i istakao kako će Zavod za informatiku i statistiku biti važan partner Ministarstvu finansija u narednom period.

Na sastanku je razgovarano i o funkcionalnom registru obaveza koje vodi ovaj zavod, te je dogovoreno da se registar proširi dodatnim informacijama o svim potraživanjima koje KS ima. To će u budućnosti omogućiti kompletan uvid i transparentan pregled svih obaveza i potraživanja javnih institucija u KS što za rezultat ima bolje upravljanje istima.

Ministar Kalamujić je na sastanku inicirao i razvoj nove aplikacije za bolje upravljanje dugom koja će uključivati i registar za pregled svih parafiskalnih nameta KS.

"Ovakva aplikacija će biti prvi put kreirana u institucijama na nivou kantona u Bosni i Hercegovini, a značajna je sa aspekta praćenja finansijskih obaveza. Pružit će pregled svih dugovanja, rokova plaćanja i pomoći će u postavljanju i organizaciji prioriteta. S druge strane, registar obaveza s informacijama o potraživanjima Kantona Sarajevo pružit će jasniju finansijsku sliku što olakšava praćenje budžeta, smanjuje rizik od nepreciznosti, te doprinosi većoj transparentnosti i odgovornosti u upravljanju javnim sredstvima. Siguran sam da će ovakve inicijative pokazati našu namjeru da vodimo jasnu, fokusiranu i realnu finansijsku politiku Kantona Sarajevo, od koje će najviše koristi imati naši građanke i građani", rekao je ministar Kalamujić.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba