Skip to main content
Please wait...

Objavljen Statistički godišnjak za 2022. godinu

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo sa zadovoljstvom predstavlja Statistički godišnjak za 2022. godinu. Ovaj godišnjak rezultat je cjelogodišnjeg istraživanja koje se u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku i drugim institucijama provodi u 19 oblasti. 

Godišnjak za 2022. godinu predstavlja dragocjen izvor informacija koje su prezentovane u obliku statističkih podataka, grafikona i analiza te daje pregled privrednih i društvenih aktivnosti koje se odvijaju na području Kantona Sarajevo.  

Nadamo se da će ovo redizajnirano izdanje pružiti potrebne informacije i uvid u aktivnosti koje se odvijaju na području Kantona Sarajevo.  

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite više informacija, slobodno nas kontaktirajte. Vaše mišljenje nam je važno i želimo čuti vaše sugestije za dalja unapređenja. 

Godišnjak je vidljiv na početnoj stranici Zavoda ili direktno na linku na dokument u pdf-u

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba