Skip to main content
Please wait...

Statistički izvještaji


Novembar, 2022

Oktobar, 2022

Septembar, 2022

Avgust, 2022

Juli, 2022

Juni, 2022

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba