Skip to main content
Please wait...

Statistički izvještaji


Septembar, 2023

Avgust, 2023

Juli, 2023

Juni, 2023

Maj, 2023

April, 2023

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba