Statistika

 • Uvoz i indexi po djelatnosti u FBiH septembar 2019
  21.11.2019
 • Izvoz i indeksi po djelatnosti u FBiH septembar 2019
  21.11.2019
 • Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH septembar 2019
  21.11.2019
 • Pokrivenost uvoza izvozom u KS septembar 2019
  21.11.2019
 • Uvoz najznačajnijih prizvoda FBiH septembar 2019
  21.11.2019
 • Izvoz najznačajnijih proizvoa u FBIH septembar2019
  21.11.2019
 • Top 10 zemalja izvoz uvoz po SMTK REV 4 u FBIH septembar 2019
  21.11.2019
 • Top 10 zemalja izvoz uvoz u FBIH septembar 2019
  21.11.2019
 • Izvoz i uvoz po SMTK REV 4 u FBIH septembar 2019
  21.11.2019
 • Izvoz uvoz po područjima klasifikacione djelatnosti KD BIH 2010 u FBIH septembar 2019
  21.11.2019