Skip to main content
Please wait...

Statistički izvještaji


April, 2023

Mart, 2023

Februar, 2023

Januar, 2023

Decembar, 2022

Novembar, 2022

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba