Trgovina

 • Pokrivenost uvoza izvozom u KS, juli 2018
  13.09.2019
 • Izvoz po djelatnosti u FBiH, juli 2018
  13.09.2019
 • Uvoz po djelatnosti u KS, juli 2018
  12.09.2019
 • Izvoz po djelatnosti u KS, juli 2018
  12.09.2019
 • Top 10 zemalja u izvozu i uvozu u FBiH. juli 2018
  12.09.2019
 • Top 10 zemalja u izvozu i uvozu po sektorima SMTK Rev 4 u FBiH, juli 2018
  12.09.2019
 • Izvoz uvoz po sektorima i odsjecima SMTK REV 4 za FBIH juli 2018
  12.09.2019
 • Izvoz uvoz po područjima klasifikacije djelatnosti u FBIH, juli 2018
  12.09.2019
 • izvoz uvoz po međunarodnoj klasifikaciji juni 2018
  12.09.2019
 • Izvoz uvoz po geografskim zonama za KS, juni 2018
  12.09.2019