Trgovina

  • Izvoz najznačajnijih prizvoda
    18.01.2018
  • Top 10 zemalja uvoz izvoz u FBiH
    18.01.2018
  • Top 10 zemalja uvoz izvoz po SMTK u FBiH
    18.01.2018
  • Izvoz uvoz po SMTK REV4 u FBiH
    18.01.2018
  • Izvoz uvoz po KD 2010 BIH
    18.01.2018
  • Izvoz uvoz po zemljama za Kanton
    18.01.2018
  • Izvoz uvoz po međunarodnoj klasifikaciji
    18.01.2018
  • Izvoz uvoz po SMTK REV4
    18.01.2018
  • Izvoz uvoz po KD 2010 BIH
    18.01.2018
  • Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama
    18.01.2018