Statistika

 • Izvoz uvoz po mjesecima 2017 i 2018 za BiH do V mjeseca
  19.12.2018
 • Izvoz uvoz po mjesecima 2017 i 2018 za FBiH do V mjeseca
  19.12.2018
 • Izvoz uvoz po mjesecima 2017 i 2018 za KS do V mjeseca
  19.12.2018
 • Uvoz po djelatnosti za FBiH za maj 2018.
  19.12.2018
 • Izvoz po djelatnosti za FBiH za maj 2018.
  19.12.2018
 • Uvoz po djelatnosti za Kanton Sarajevo za maj 2018.
  19.12.2018
 • Izvoz po djelatnosti za Kanton Sarajevo za maj 2018.
  19.12.2018
 • Pokrivenost uvoza izvozom u Federaciji BiH period jan-maj 2018.
 • Pokrivenost uvoza izvozom za KS za period jan-maj 2018.
  19.12.2018
 • Uvoz najznačajnijih proizvoda u FBIH maj 2018.
  19.12.2018