Skip to main content
Please wait...

Baza podataka registrovanih udruženja na području Kantona Sarajevo

ZIS je inicirao te izradio novu višekorisničku bazu podataka registrovanih udruženja na području Kantona Sarajevo. Podaci koje zaposlenici unose u registar se automatski objavljuju na http://mpu.ks.gov.ba/

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba