Skip to main content
Please wait...

Izvještaj o radu ZIS KS za 2014. godinu i saopštenje povodom neusvajanja Izvještaja na Skupštini

Na stranici http://zis.ks.gov.ba/izvjestaji je postavljen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2014. godinu.   Povodom neusvajanja Izvještaja o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju ZIS KS za 2014. godinu od strane Skupštine KS, a koji je Vlada prethodno usvojila, direktor ZIS daje sljedeće   SAOPŠTENJE   Skupština KS nije raspravljala o samom izvještaju niti o radu ZIS što bi trebao biti smisao podnošenja izvještaja, da se ocijene ukupni rad javne institucije i ispunjavanje obaveza za koje je osnovana i utrošak sredstava po finansijskom izvještaju. U slučaju takvog razmatranja, vjerujem da bi se moglo reći da je ZIS dobar primjer predanosti poslu i da zaslužuje pohvalu, jer je bez manjka, deficita, viška zaposlenih i neurađenih obaveza po bilo kojem pitanju, sa potpunim radnim učinkom, razvojem novih funkcionalnosti i sa kvalitetnim servisom u granicama koje pruža i za koje ima resurse. Takav rad se može djelomično vidjeti kroz izvještaj gdje su dati i pokazatelji razvoja i broja zaposlenih kroz godine, iako to nije propisano kao obaveza svim organizacijama.   DF je iznio stav (koji je slijedila i SDA) da “neće glasati za izvještaj radi nepravilnosti koju su uočili u periodu od 2012.-2014. godine, gdje je izvršenim pregledom od strane budžetskog inspektora utvrđeno je da se desio niz nepravilnosti i radnji u suprotnosti sa zakonom”. Prethodno sam poslao poruku predsjedavajućem Skupštine, kao i predsjednicima klubova DF i SDA, u kojoj sam zamolio da u vezi Zapisnika o inspekcijom pregledu koji je podnosilac prijave, nezadovoljni namještenik ZIS, podijelio klubovima stranaka, ne dozvoli da neko na sjednici skrene temu na ovaj papir, nepotpisani i neprotokolisani Zapisnik iz sljedećih razloga: - tačka o kojoj Skupština raspravlja je Izvještaj o radu za 2014. godinu, organa u kojem radi 20 zaposlenika; - prijava je iz 2013. godine a pregled se odnosi na poslovanje iz 2010-2012. godine; - prema Pravilniku o radu budžetske inspekcije KS, da je inspektor našao da treba poduzeti mjere, naveo bi ih, dok je praksa da se u suprotnom predmet samo arhivira, što je i urađeno u ovom slučaju; - Zapisnik je po Zakonu o inspekcijama FBiH javna isprava, ali osim dijelova na koje je subjekat stavio primjedbe, a primjedbe su poslane u roku, na koje nije bilo daljeg izjašnjenja inspektora; - u vezi ovog zaposlenika je već tada postojalo 5 sudskih postupaka, i on svoja prava treba tražiti tamo, a ne pokušajem diskreditacije direktora koji ga je za rad ocijenio sa nezadovoljava. Nažalost, takvi argumenti nisu urodili plodom i rasprava je upravo skrenuta na ovaj papir, umjesto na rad 19 ljudi, od kojih je 18 radilo uspješno i izuzetno uspješno.     Ali, obzirom da se iz rasprave u kojoj su spominjani mobiteli i gorivo moglo površno zaključiti da u ZIS nije bilo domaćinskog poslovanja, treba skrenuti sa onog što treba biti izvještaj i dodati i sljedeće.Primanja svih zaposlenika u ZIS, pa i direktora, su uglavnom i nominalna, onolika kolika su po zakonu, osnovica x koeficijent, a to je dosta nisko za stručne poslove koje zaposlenici ZIS obavljaju. Ovo znači da su eventualni godišnji dodaci na platu jako mali, u iznosu par stotina KM u obliku komisije, ili prekovremenog rada, ili nenovčano, na način korištenja službenog mobitela.   To je uistinu banalno ako se žele vidjeti ne samo znatno viša nominalna primanja u JU ili JP, već i dodaci koji u ZIS ne postoje: - 3, 5 ili čak 7, 8 i 10 KM hiljada javnog prihoda mjesečno u smislu plate i dodataka na platu, - komisije i ugovori o djelu u iznosu od više hiljada KM godišnje, - prekovremeni sati za pojedince u iznosu više hiljada KM godišnje ili čak mjesečno, - službeno vozilo koje košta firmu najmanje 6 hiljada KM godišnje, - vozač koji košta preko 20 hiljada godišnje, i koji sa prekovremnim satima zarađuje više od inžinjera u ZIS, - paušal kao dodatak na platu.   Pozivam zastupnike da traže od svih organizacija koje podnose izvještaj o radu Skupštini Kantona Sarajevo da u finansijskom izvještaju prikažu iznose neto plata i drugih primanja po kategorijama poslova, i da cijene ukupna primanja i iskazani rad. Podržavam zastupničku inicijativa vezano za objavljivanje liste najvećih primanja u JP, JU i fondovima u KS sa nadom da će takva lista onim koji nisu glasali za pokazati nepravdu koja je učinjena neusvajanjem izvještaja ZIS.   S poštovanjem,   D I R E K T O R Timur Gadžo, dipl.ing.el.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba