Skip to main content
Please wait...

Najpopularija platforma i u Kantonu

Infografika prikazana na https://www.acquia.com/drupal-government-infographic pokazuje da najviše stranica na .gov domeni koristi Drupal, isti sistem koji za internet stranice koristi i Kanton, što pokazuje da je Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo odabrao popularnu platformu, koja je pored toga moćna ali i besplatna. U Zavodu smo razvili visoku stručnost za ovu platformu, a neke usluge naručujemo i od domaćih stručnih firmi. Npr. mapu kantonalnih organizacija na adresi http://vlada.ks.gov.ba/organizacije/mapa ili statistiku zastupničkih pitanja na adresi http://skupstina.ks.gov.ba/pitanja_po_zastupniku je uradila firma http://Pauza.ba. Na našem sistemu su svi organi uprave i upravne organizacije Kantona, na standardiziranim adresama ABC.ks.gov.ba. Zavod je pri tome odgovoran samo za tehnički dio stranica koje pravi, što znači za odabir platforme, konzistentan izgled, funkcionalnost i omogućavanje unosa organima (ministarstva, službe itd). Platforma nam omogućava da damo prava korisnicima iz organa da sami, bez informatičkih znanja, unose podatke. Odgovornst za sadržaj na stanicama je na instituciji. Princip je da onaj ko stvara informaciju, on je i unosi, i to je jedino efikasno. Ovako je i definisano u Odluci Vlade o internet i intranet portalu Kantona Sarajevo. Pri tome svako može imati podatke i dodatne funkcionalnosti koje želi, što to zavisi od same organizacije unutar organa.  

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba