Skip to main content
Please wait...

Nova stranica Skupštine

Internet stranica Skupštine KS je napravljena 2009.g., te u međuvremenu više puta unapređivana. Stranica je od 09.2013. godine prebačena na novu platformu, te tehnički i funkcionalno znatno dorađena, o čemu možete više informacija naći u priloženoj afiši, odnosno direktnom posjetom na http://skupstina.ks.gov.ba. Inovirana stranica predstavlja važan i nezaobilazan medij za distribuciju materijala i uvid u rad Skupštine. Posebno skrećemo pažnju na praćenje realizacije Programa rada Skupštine, te statistike i odgovora na zastupnička pitanja i inicijative.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba