Skip to main content
Please wait...

Prva e-usluga u Kantonu Sarajevo

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je na zahtjev Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo pripremio aplikaciju za unos, odobravanje i prikaz lijekova. Ovo je prva elektronska usluga u Kantonu Sarajevo, u smislu da korisnik, u ovom slučaju poslovni, može elektronskim putem završiti čitav proces komunikacije sa administracijom. Lijekovi su prikazani na adresi http://mz.ks.gov.ba/sektori/sektor-za-farmaciju/lista-lijekova.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba