Skip to main content
Please wait...

Računar na bosanskom - cijena povoljna

U okviru projekta koji je finansirao Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, na bosanski jezik je preveden široko korišteni softver otvorenog koda, i to čitav operativni sistem Ubuntu Linux verzije 11.04 (Ubuntu Natty, vrsta Debian-a), kao i uredski paket LibreOffice verzije 3.3 (nastao od paketa OpenOffice). Ono što izdvaja ove programe od drugih je što su, iako kvalitetni i pogodni za korištenje na modernim računarima i laptopima, besplatni, te se mogu koristiti bez licence ili plaćanja.  Sada je i onim koji se teže snalaze sa engleskim jezikom, te bi radije koristili bosanski, na raspolaganju moderan operativni sistem, sa brojnim dodatnim programima koji se jednostavno instaliraju, te kvalitetan uredski paket, koji zadovoljava potrebe velikog broja korisnika. Za one koji koriste englesko sučelje, ostaje mogućnost korištenja provjere pravopisa. Naime, u okviru projekata je razvijena i provjera pravopisa za bosanski jezik za uredski paket LibreOffice. Pri instalaciji označiti bosanski i druge jezike koji će se koristiti. Učesnici projekta su doc. dr. Samir Ribić, asistent Vedran Ljubović te studenti Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Oni su se na ovaj način uključili u razvoj ovih programa, i to kvalitetno, jer je po obimu prijevoda bosanski trenutno na 8. mjestu od 323 jezika. Ista ekipa je prethodno pripremila i BHLD, bh. Linux distribuciju namijenjenu upoznavanju s Linuxom ali i za svakodnevni rad, zasnovanu na starijoj verziji Ubuntu-a. Zvanično predstavljanje ovog projekta je održano 04.05.2011. godine u 11:00 sati na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Ovaj događaj je zvanično registrovan na web stranicama Ubuntu Linux-a.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba