Skip to main content
Please wait...

Razvoj internet prisustva Kantona Sarajevo

Dana 15.12.2010. održan je sastanak na temu "Uspostavljanje saradnje na daljnjem razvoju internet prisustva Kantona Sarajevo", sa sljedećim dnevnim redom: 1. Analiza dosadašnjeg rada i korištenja internet stranica 2. Priprema i objavljivanje materijala "Najčešće postavljana pitanja" (odnosno "Pitanja i odgovori") 3. Razmatranje koncepta "Kako ostvariti pravo?" (odnosno "Put do vaših prava") i razvoj portala 4. Diskusija Sastanak je organizovao Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo. Sastanku su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava, stručnih službi, kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija. Na sastanku je održana konceptualna prezentacija "e-Vlada: Pravljenje efikasne administracije u digitalnom dobu", sa naglaskom na portal i e-servise. Pokazani su praktični primjere uspješne realizacije ovakvog koncepta stranica u regiji. Iz pokazane statistike posjeta kantonalnim stranicama, vidljivo je da je za godinu na stranici Vlade bilo 211.007, na MZ 64.342, na MBP 37.453, na Skupštini 23.677 posjeta itd. Najveći broj posjeta je tamo gdje se mogu naći informacije i materijali. Ovaj broj je uporediv sa direktnim kontaktom na šalteru, te ga treba posmatrati kao ravnopravan i važan vid komunikacije sa strankama. Dogovoreno je da ministarstva/organi uprave u najkraćem roku naprave i dostave listu najčešće postavljanih pitanja, prema dopisu koji je prije dostavljen, ili da izvrše samostalni unos, kao i za ostale materijale. Istaknuta je neophodnost postavljanja zaključaka sjednica Vlade Kantona na web stranicu po uzoru na stranicu Skupštine Kantona Sarajevo. Zapisnik sa sastanka je dostavljen svim pozvanim 20.12.2010.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba