Skip to main content
Please wait...

Realiziran projekat bežične mreže u Kantonu Sarajevo

Kanton je u 01.2016.g. uspješno realizirao projekat izgradnje bežičnih mreža na više lokacija na kojima se nalaze kantonalni organi uprave. Time je omogućeno je da stranke i posjetioci u kantonalnim ministarstvima na lokacijama Reisa Dž. Čauševića 1, Branilaca Sarajeva 21, Hamida Dizdara 1, Aleja Bosne Srebrene bb i Podgaj 6 imaju besplatan pristup internetu. Osim toga, u okviru projekta je napravljena jedinstvena poslovna bežična mreža za potrebe Vlade, Skupštine, ministarstava i drugih organizacija KS koje se nalaze na navedenim lokacijama. Nosilac realizacije je bio ZIS čiji uposlenici su napravili projektno rješenje, odabir opreme i njenu konfiguraciju. Vodilo se računa o utrošku finansijskih sredstava, pa je, u odnosu na druge proizvođače WLAN opreme, odabrana finansijski povoljna profesionalna oprema.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba