Skip to main content
Please wait...

Standardna radna stanica

U proteklom periodu u Kantonu Sarajevo je kao aktivnost ZIS-a postavljena Standardna radna stanica (SRS) kao rješenje za softverske potrebe jednog zaposlenika. SRS je pored operativnog sistema definisala dodatnih 20 programa na principu legalnog, besplatnog ili komercijalnog softvera. Sa ovim programima je moguće otvoriti sve formate dokumenata, na što je obraćena posebna pažnja pri odabiru softvera. Odabir programa je samo dio projekta, dok je drugi dio kontinuirano upravljanje. Softver se instalira centralizirano, na sve klijentske računare u mreži Kantona, koja se nalazi na više lokacija. Ovo je omogućilo i bolju podršku korisnicima jer se, osim automatizacije instalacije i tehničkih uputa tehničarima, svima pruža podrška u korištenju jednog programa, umjesto prethodnih različitih softvera, nekada i nelegalnih. Ovaj princip se može primijeniti u obrazovnim ustanovama kao Standardna nastavna stanica, u zdravstvenim ustanova kao Standardna zdravstvena stanica i u svakoj drugoj organizaciji. U prilogu je prijedlog projekta za Standardnu nastavnu stanicu.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba