Skip to main content
Please wait...

Stari nazivi ulica u Kantonu Sarajevo

Na stranici Zavoda smo postavili stare nazive ulica u Kantonu Sarajevo. Postoji više adresa gdje se mogu naći tačne ulice i njihove lokacije (Navigator.ba, here.com, openstreetmap.org, google.ba/maps, bing.com/maps), ali stari nazivi nekada nisu navedeni. Ovakav prikaz sada nije precizan jer ne sadrži objašnjenje odakle i dokle se mijenja naziv, ali može poslužiti. Imamo u planu dodati objašnjenje, izvoz u PDF i možda georeferencirati ulice u ovisnosti od drugih prioriteta koje imamo.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba