Skip to main content
Please wait...

Turizam - porastao broj posjeta u Kantonu Sarajevo

Ukupan broj dolazaka turista na područje Kantona Sarajevo u martu 2022. godine iznosio je 20.677 što je za 12% više u odnosu na februar 2022. godine, a u odnosu na mart 2021. godine za 192% više. U odnosu na mart 2019. godine, ovo je još uvijek znatno manje, s obzirom da je u martu 2019. godine ostvareno 37.165 dolazaka i 68.943 noćenja. Broj noćenja u martu 2022. godine bio je neznatno manji (43.333) u odnosu na februar 2022. godine (43.595).  Najveći broj dolazaka bio je iz Republike Srbije-3.016 i Republike Hrvatske-3.538, odnosno gotovo 32%. Što se tiče svrhe dolaska, broj dolazaka iz poslovnih razloga bio je 4.113, te 16.654 iz drugih razloga. Broj noćenja iz poslovnih razloga bio je 8.573, a iz drugih razloga 34.760. Najveći broj dolazaka ostvaren je u hotelima-20.252, zatim u odmaralištima i sličnim objektima za kraći odmor-379. Prethodno se odnosi i na noćenja: u hotelima je ostvareno 42.101 noćenja, a u odmaralištima i sličnim objektima za kraći odmor 1.104 noćenja.  

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba