Skip to main content
Please wait...

Uspostavljen sistem za prijavu nepravilnosti organa državne službe Kantona Sarajevo

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je pripremio online sistem za prijavu korupcije i nepravilnosti za organe državne službe Kantona Sarajevo, uključujući općine i Grad Sarajevo.

Na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, svaki građanin koji posjeduje saznanja o korupciji u određenom organu je u mogućnosti prijaviti isto te dostaviti potrebne informacije kako bi ovlašteno lice organa državne službe moglo postupiti po navedenoj prijavi.

Link za prijavu na sistem biće objavljen na web stranicama Vlade i ostalih organa državne službe Kantona Sarajevo.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba